اسلینگ (تسمه) استاتیک پتزل Petzl Anneau 150cm

اسلینگ (تسمه ) استاتیک پتزل Petzl Anneau 150cm Sling ساخته شده از پلی استر مناسب برای خود-حمایت و کارگاه زدن و … می باشد