کوئیک درا (اسلینگ کامل) دیجین

Petzl DJINN Quickdraw 17cm

552.000 تومان

صاف