در جستجوی افق های جدید با Paige Claassen

سنگنوردی به ویژه صعود، پیج را از دختری خجالتی و گوشه گیر در خانه به یکی از موفق ترین سنگنوردان زن دنیا تبدیل کرد، او معتقد است با اراده ی ذهنی و قلبی، قادر به انجام هرآنچه می طلبد هست. او درباره ی خود می گوید در کودکی سراغ فعالیت های متنوعی رفتم، در استخر[…]