نمایش 1–24 از 171 نتیجه

تجهیزات کار در ارتفاع و امداد نجات

15%-
5.960.000 تومان 5.066.000 تومان
15%-
7.320.000 تومان 6.222.000 تومان
10%-
6.293.000 تومان 5.660.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار حمایت و فرود استاپ

Petzl STOP Assisted-braking descender
35%-
در انبار موجود نمی باشد
1.885.000 تومان 1.226.000 تومان
5%-
4.505.000 تومان 4.270.000 تومان
20%-
976.000 تومان 780.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
20%-
500.000 تومان 400.000 تومان
5%-
1.639.000 تومان 1.550.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
20%-
1.900.000 تومان 1.520.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
10%-
631.000 تومان 570.000 تومان
10%-
815.000 تومان 733.000 تومان
15%-
1.384.000 تومان 1.176.500 تومان
10%-

تسمه تورس پتزل

Petzl TORSE Chestharness
595.000 تومان 535.000 تومان
11%-
1.230.000 تومان 1.100.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
5%-
1.744.000 تومان 1.656.000 تومان