ابزار حمایت و فرود گیری گیری پتزل

Petzl GRIGRI Belay Device

1.900.000 تومان

صاف