ابزار حمایت و فرود گیری گیری پلاس پتزل

Petzl GRIGRI PLUS Belay device

2.688.000 تومان

صاف