کوئیک درا (اسلینگ کامل) اسپیریت پتزل

Petzl SPIRIT Quickdraw 17cm